Coaching & Workshops

Naast mijn werk als Tekencoach/mentor voor jong en oud geef ik creatieve workshops. Het gaat in deze workshops om het creatieve proces dat leidt naar ontspanning, “uit-je-hoofd”,  expressie van innerlijke beelden en het verkennen van nog niet ontdekte kwaliteiten!

In addition to my work as a coach / mentor for young and old, I give creative workshops. These workshops are about the creative process that leads to relaxation, “out-your-head”, expression of inner images and the exploration of unexplored qualities!

Workshop Intuïtief schilderen en duiding

Wil je eens op een hele andere manier schilderen, perfectionisme loslaten en weten wat jouw innerlijke beelden te vertellen hebben?

In deze workshop leer je hoe je op een eenvoudige manier je eigen schilderij kunt maken. We werken niet met penselen, maar met paletmessen en onze vingers! De onderlaag wordt dik en intuïtief opgezet. Je kunt ervoor kiezen in grove lijnen al iets te laten zien van wat je wilt verbeelden. Maar je kunt de verf ook z’n gang laten gaan en zien wat er ontstaat. Na droging wordt de afbeelding uitgewerkt of zoeken we in de onderschildering vormen die je gaat accentueren. We werken dan met houtskool en pastelkrijt.

Het uiteindelijke beeld dat ontstaat vertelt iets over het proces waar je inzit, over je denken en handelen. De tekentaal komt uit ons onbewuste en wordt in een tekening of schildering zichtbaar gemaakt. Een mooie manier om iets over jezelf te weten te komen! Ik help je door gerichte vragen te stellen, inzichten aan te reiken waar je met ‘je hoofd’ niet bij kunt.

Deze workshop kan ik je op maat bieden! Bijv. in een dagdeel of dag, individueel of in een groep(je), op locatie, voor teams, klassen, als sociale activiteit of als (onderdeel van) een teambuildingsdag of event.

 

Workshop Intuitive painting and interpretation

Do you want to paint in a completely different way, let go of perfectionism and know what your inner images have to say?

In this workshop you will learn how to make your own painting in a simple way. We do not work with brushes, but with palette knives and our fingers! The underlayer is thick and intuitively set up. You can choose to show something in coarse lines of what you want to represent. But you can also let the paint go its way and see what happens. After drying, the image is worked out or we look for the underpainting shapes that you will accentuate. We then work with charcoal and pastel chalk.

The final image that arises tells something about the process you are involved in, about your thinking and acting. The sign language comes from our unconscious and is made visible in a drawing or painting. A nice way to find out something about yourself! I help you by asking specific questions, providing insights that you can not access with ‘your head’.

I can offer this workshop in a day(part), individually or in a group, on location, for teams, classes, as a social activity or as (part of) a team building day or event.