About Diane

OVER DIANE (1967)

Tekencoach – Tekentaaldocent – Beeldend Kunstenaar

Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt besloot ik in 1999 mijn creatieve geest en verlangen te volgen. Ik volgde de opleiding Tekentherapie in Zutphen en werk sinds 2004 in mijn eigen praktijk/atelier waar ik mensen, jong en oud, individueel of in groepen, begeleid middels de boeiende tekentaal en de bevrijdende expressie van het tekenen en schilderen. In 2012, een jaar waarin mijn leven gekenmerkt werd door afscheid en verlies, schilderde ik mezelf door deze rouwperiode heen. Ik bleef deze methode van intuïtief schilderen vasthouden om mezelf te bevrijden en uitdrukking te geven aan gevoelens, inzichten en zoektochten. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een reeks van schilderijen met allen een eigen verhaal. Een spirituele reis naar Zuid-Frankrijk in augustus 2017 heeft mijn zienswijze en schilderwerk beïnvloed, geïnspireerd en bezield. Tijdens het bezoek aan dit Heilige tweede land heb ik krachtplekken bezocht die in contact staan met de energieën uit o.a. de tijd van de Katharen en Essenen.

 

ABOUT DIANE (1967)

Creative coach – Drawing teacher – Artist

After years of working in business, in 1999 I decided to follow my creative spirit and desires. I studied for Drawing Therapy in Zutphen (The Netherlands) and have been working since 2004 in my own practice / studio where I support people, young and old, individually or in groups, through the fascinating sign language and the liberating expression of drawing and painting. In 2012, a year in which my life was characterized by farewell and loss, I painted myself through this mourning period. I continued to hold this method of intuitive painting to free myself and express  feelings, insights and quests. This has resulted in a series of paintings with their own story. A spiritual journey to the South of France in August 2017 influenced, inspired and inspired my view and painting. During the visit to this Holy Second Land, I have visited places of power that are in contact with the energies from, amongst others, the time of the Cathars and Essenes.