De Oase/The Oasis

Een oase is een plek in de woestijn waar water is.

Het water zorgt ervoor dat de grond vruchtbaar is/wordt.

Een oase is een rustplek, een plaats waar je soelaas vindt; troost, steun en verlichting.

Al jaren droom ik van het creëren van een Oase, toegankelijk voor iedereen die het even nodig heeft. Waar je je kunt terugtrekken uit de drukte van alledag, weg van alle prikkels, het moeten en het jagen. Een pas op de plaats…

Dichtbij de natuur, een groene plek, waar frisse lucht en stilte meer dan genoeg zijn.. maar waar dat extra beetje meer er ook is.. dat kleine beetje meer kan een luisterend oor zijn, een gesprek, een atelier om te schilderen -alleen of met een beetje ondersteuning van mij-, een stilteruimte om te mediteren of yoga te beoefenen..

Die plek is er nog niet…. althans niet door mij gevonden. Met open vizier en afgestemde wensen komt de plek steeds dichterbij. Tot die tijd is gekomen werk ik met volle overgave aan de voorbereidingen. En dat is ook al een mooie reis waarbij ik al mijn creativiteit, fantasie, ervaring en inzichten kan inzetten om de plek straks geheel in overeenstemming neer te zetten !

On the road in faith,xxx

 

An oasis is a place in the desert where there is water.

The water ensures that the soil is / becomes fertile.

An oasis is a resting place, a place where you find solace; comfort, support and enlightenment.

For years I dream of creating an Oasis, accessible to everyone who needs it. Where you can withdraw from the hustle and bustle of everyday life, away from all stimuli, obligations and chasing. A moment in time..

Close to nature, a green place, where fresh air and silence are more than enough .. but where that extra bit is also there .. that little bit more can be a listening ear, a conversation, a studio to paint -only or with a little support from me-, a quiet room to meditate or practice yoga ..

That place is not there yet … at least not found by me. With open vizier and adjusted wishes comes the place ever closer. Until that time has come, I work with full devotion to the preparations. And that is also a nice trip where I can use all my creativity, imagination, experience and insights to put the place in perfect agreement!

On the road in faith, xxx